Door Ralph van Hertum op 4 november 2016

Waterdunen: finish in zicht

Het project Waterdunen is jaren geleden om drie redenen gestart: 1. Een economische impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen. 2. Natuurcompensatie. 3. Versterking van de kuststrook. Waterdunen is bijna voltooid. We hebben de finishstreep in zicht. Vele miljoenen euro’s zijn besteed. Het gaat nu om de laatste losse eindjes. Hoe ronden we dit project af en wie betaalt wat?

De PvdA is altijd voorstander geweest van dit project. Zowel in de gemeenteraad van Sluis, als in het waterschap, als hier in Provinciale Staten hebben we geijverd voor Waterdunen. Dit is een project van vijf partners: Zeeuws Landschap, Molecaten, het waterschap Scheldestromen, de gemeente Sluis en de provincie Zeeland. De gemeenteraad van Sluis heeft uitgesproken niet meer mee te willen betalen. Hoe gaat de provincie hier mee om, wat is de oplossing?

Gedeputeerde Staten hebben tijdens het werkbezoek vier scenario’s geschetst voor de afronding van Waterdunen. Voor ons is duidelijk dat het project moet worden afgerond, maar gezien de financiële positie van de provincie Zeeland kunnen we ons geen extra’s meer veroorloven. De drie hoofddoelstellingen bereiken we met scenario nul en dat is genoeg. Tot slot nog twee vragen. Tijdens de commissievergadering vertelde een inspreker van het Zeeuws Landschap over moeilijk toegankelijke paden voor minder validen. Kan de gedeputeerde ons verzekeren dat de wandelpaden voor iedereen goed toegankelijk zullen zijn? Tweede vraag. Herman Weijffels verwoordt het zo: “Waterdunen is een project dat organisch zal groeien.” Onderschrijft de gedeputeerde deze mening?

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum