Door Ralph van Hertum op 17 februari 2017

Versoepeling bouwblokbeleid

Tijdens de vorige commissievergadering hebben we uitgebreid gesproken over de bewegingsruimte van de kuikens. Een aantal vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld om hoeveel bedrijven het kan gaan. Hoeveel zijn dit er precies? Is het mogelijk dat een precedentwerking optreedt? Het antwoord is ja, afhankelijk van de keuze die we maken.

De PvdA heeft bij allerlei onderwerpen gepleit voor inspraak en luisteren naar de inwoners van Zeeland. Dat geldt ook hier. Er worden drie voorbeelden genoemd waar uitbreiding van de blokken mogelijk zou spelen. Kerkwerve, Aardenburg en Sint Kruis. Is er contact geweest met de omwonenden, de inwoners van deze dorpen, over hoe zij tegen de mogelijke uitbreiding aankijken? Is de gedeputeerde bekend met de manier van werken in Noord-Brabant waarbij de eigenaar van het pluimveebedrijf contact zoekt met de omwonenden en dat een eventueel gesprek met de omwonenden met de aanvraag wordt meegestuurd? Hoe denkt de gedeputeerde daarover?

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat de uitbreiding van een kippenboerderij bij Heikant geen doorgang zal vinden. Zijn er vergelijkingen te maken tussen de aanvraag van Heikant en het verzoek wat hier voor ligt? Tot slot gaat het er om deze aanvraag in een breder geheel te zien voor zowel de hele veehouderij als voor de inwoners van Zeeland. Wij kiezen voor optie 1: Eerst individuele gevallen bekijken. Daarna optie 4: Bij herziening van het omgevingsplan.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum