Verkiezingsprogramma 2019

14 januari 2019

In dit verkiezingsprogramma staan het bieden van bestaanszekerheid en het investeren in een toekomst die ons bindt centraal. We werken aan de problemen en uitdagingen bij vergrijzing, betaalbaar wonen, goed onderwijs, klimaatverandering, energietransitie, globalisering, flexibilisering, robotisering en de komst van arbeidsmigranten. We onderkennen de vele onzekerheden die met deze ontwikkelingen gepaard gaan. Deze veranderingen laten wij niet zomaar gebeuren. We strijden voor zekerheden van fatsoenlijk werk, betaalbaar wonen, duurzaamheid voor de toekomst en de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen. Pas als we genoeg zekerheden voelen zijn we sterk genoeg om veranderingen aan te kunnen en kansen naar een goede toekomst op te pakken.

Verkiezingsprogramma 2019 PvdA Zeeland