Vergaderschema waterschapsfractie 2019

Door Maarten Rossen op 3 december 2018

De vergaderingen van de PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen vinden plaats in het kantoor van Waterschap Scheldestromen aan de Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderingen beginnen telkens om 19:30 uur. De data in 2019 zijn:

Woensdag 30 januari 2019.
Dinsdag 12 maart 2019.
Dinsdag 16 april 2019.
Woensdag 22 mei 2019.
Woensdag 19 juni 2019.
Woensdag 25 september 2019.
Woensdag 6 november 2019.
Woensdag 4 december 2019.

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen