Vergaderschema waterschapsfractie 2018

9 april 2018

De vergaderingen van de PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen vinden plaats in het kantoor van Waterschap Scheldestromen aan de Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderingen beginnen telkens om 19:30 uur. De resterende data in 2018 zijn:

– Woensdag 13 juni 2018.
– Woensdag 19 september 2018.
– Woensdag 31 oktober 2018.
– Woensdag 28 november 2018.