Samen verschil maken

Door Corina van der Vliet op 5 juli 2019

Samen. Samen heeft vele betekenissen. Bij of met elkaar. In gezelschap. Met één of meer anderen. Eén geheel vormend. Het woord ‘samen’ straalt voor ons positiviteit uit. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen waardoor het woord ‘samen’ nog meer betekenis krijgt. Als Provinciale Staten met elkaar de verdere details invullen. Samen met organisaties, bedrijven. Met onze inwoners en met andere overheden. Samen besluiten nemen die goed zijn voor onze provincie.

Verschil. Dat, dat wat anders is. Datgene wat zaken van elkaar onderscheidt. Wat afwijkt. Het lijkt een tegenstelling met het woord ‘samen’ maar dat vinden wij niet. Het is juist een mooie combinatie: samen en verschil. Want natuurlijk zijn er verschillen. Verschillen die er mogen zijn. Verschillen waardoor we elkaar ook scherp houden. Samen met respect voor de verschillen.

Maken. Maken staat voor ‘tot stand brengen’, voor bouwen en doen ontstaan. Het ontstaan van nieuwe ideeën, innovatief zijn. Verder bouwen aan dingen die goed gaan. Het tot stand brengen en stimuleren van nieuwe initiatieven. Een oproep tot enthousiasme en creativiteit.

Als PvdA vinden we ook veel van onze waardes en uitgangspunten terug in het akkoord. We noemen er een paar, in willekeurige volgorde en zonder volledig te zijn:

  • Dat iedere Zeeuw de mogelijkheid heeft om mee te doen aan de energietransitie.
  • Subsidiemogelijkheden voor groene schoolpleinen.
  • Integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
  • Passende huisvesting voor starters en kwetsbare groepen.
  • Blijven investeren in onderwijs en onderzoek.
  • Natuur- en landschappelijke waarden in balans met leefomgeving en recreatie.
  • Visieontwikkeling voor de randen van de Deltawateren (met het proces van de Kustvisie als voorbeeld).
  • Aandacht voor cultureel erfgoed.
  • Biodiversiteit.
  • Jongerenparticipatie.

Een greep van onderwerpen waar wij ons als PvdA duidelijk in herkennen en de komende jaren voor blijven inzetten.

Wij zijn als PvdA trots op het resultaat. Een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Een bewuste keuze. Een keuze waardoor vrijheid en ruimte bestaat om de nadere details in te vullen. Een, ik citeer, “uitnodiging aan iedereen die samen met ons wil werken aan de toekomst van Zeeland”. Ik roep jullie allemaal op deze uitnodiging aan te nemen.

Corina van der Vliet (fractievoorzitter)

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet