Punten waterschapsverkiezingen

Door Maarten Rossen op 16 maart 2019

PvdA-punten voor de waterschapsverkiezingen op een rijtje:

 1. In Zeeland zeker zijn van veilige dijken, duinen en andere waterkeringen.
 2. Huurders en huiseigenaren gaan minder belasting betalen en boeren en bedrijven meer.
 3. Toeristen mee laten betalen aan de kosten voor het waterschap.
 4. Stop de bebouwing van de kust en de randen van de Deltawateren.
 5. De Westerschelde is een rivier en geen kanaal, dus geen nieuwe verdieping.
 6. Bomen kappen betekent voortaan ook evenveel of meer bomen terugplanten.
 7. Minima hebben recht op kwijtschelding van de waterschapsbelasting.
 8. Waterschapsbelasting betalen aan de hand van waterverbruik. Zwembad in de tuin? Dan betaal je dus meer.
 9. Aparte en bredere fietspaden langs waterschapswegen vergroten de verkeersveiligheid.
 10. Meer biodiversiteit langs de wegbermen, in de duinen en op de dijken.
 11. De geborgde zetels voor boeren en bedrijven zijn ondemocratisch en worden afgeschaft.
 12. Brussel-Straatsburg op Zeeuwse schaal is te gek voor woorden. Eén van de twee kantoren wordt verkocht.
 13. Meer autoluwe polderwegen.
 14. Waterschap moet meer contact zoeken met de inwoners door het organiseren van regiobijeenkomsten.
 15. De PvdA is tegen dubbele petten. Je bent raadslid of bestuurslid van het waterschap. Niet allebei.
 16. Bij de dijkverzwaring in Hansweert zoveel mogelijk materiaal over water aanvoeren. Zo min mogelijk vrachtwagens door het dorp is beter voor de verkeersveiligheid.
 17. Betere bereikbaarheid van de dijken voor gebruikers van scootmobielen en speciale duofietsen.
Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen