Project Waterdunen

Door Eddy Heerschop op 13 december 2019

Wat is er nog niet gezegd over het Project Waterdunen? Een project van samenwerking tussen vijf partijen met ieder eigen belangen en eigen ideeën. En dan nu, als het bijna tot een afronding is gekomen, ligt daar toch maar mooi, uniek en innovatief natuur- en recreatiegebied. Een gebied waar nationaal en internationaal met interesse naar wordt gekeken.

Kustversterking moest worden uitgevoerd en door het wegvallen van het autoveer tussen Breskens en Vlissingen was een economische impuls voor de regio nodig. Daar kwamen de natuurherstelopgaven voor het verdiepen van de Westerschelde nog eens bij.

Als provincie Zeeland kunnen we trots zijn op Project Waterdunen. Onze Zeeuwse natuur van vechten tegen het water heeft plaats gemaakt voor samen met het water werken aan natuurherstel en recreatiemogelijkheden voor Zeeuwen en toeristen. Bij dit alles staat onze waterveiligheid uiteraard centraal.

Vijf partijen die het niet altijd eens waren hebben nu samen Waterdunen opgeleverd. Het is een proces geweest met uitdagingen waar veel van elkaar is gevraagd en geleerd. De uitdagingen die er nog zijn vragen blijvend om een goede samenwerking. Wij hebben daar vertrouwen in. Voor de PvdA staat als een paal boven water dat iedereen hier beter is uitgekomen: de Zeeuw, de natuur, de recreatiesector en de toerist.

Wel heeft de PvdA nog twee vragen / opmerkingen:
1. Voor wat betreft het beheer: zijn er nu goede en duidelijke afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is, ook financieel? De PvdA gaat er van uit dat in de toekomst niet gewezen gaat worden naar elkaar als een weg of brug vervangen moet worden of wanneer de getijdenduiker niet goed functioneert.
2. Wij gaan er van uit de het project wordt afgesloten binnen de financieel gestelde kaders. Mocht dit niet zo zijn, dan vragen we Gedeputeerde Staten om tijdig te communiceren. Zo komen we niet voor verrassingen te staan.

Namens de PvdA sluit ik af door de opmerking te herhalen dat we als Zeeland trots mogen zijn op dit mooie project.

Eddy Heerschop

Eddy Heerschop

“Ik ben Eddy Heerschop. Geboren en getogen Vlissinger. Werkzaam in de Zeeuwse industrie. Ik wil mij gaan inzetten voor: – Een duurzamere economie. – Een provincie waar vakmensen, arbeidsmigranten, laag en hoog opgeleide Zeeuwen kunnen wonen en werken in een groene, gezonde en veilige omgeving. – Waar mensen zeker kunnen zijn van een fatsoenlijk inkomen,

Meer over Eddy Heerschop