Door op 8 januari 2017

Opiniestuk: Naar school gaan! Leren!

Het klinkt steeds achtelozer en ook als dooddoener. Jezelf ontwikkelen om geschikt te zijn voor de samenleving, geschikt te zijn voor een bepaalde baan. We ontwikkelen ons suf; workshops, cursussen en studiedagen. Het is investeren in werknemers en in jezelf. Niemand zal zich afvragen waarom dit belangrijk is. Hoewel? In mijn vmbo-klas zitten leerlingen die zich dit hardop afvragen zeker vrijdagmiddag het zevende uur en maandagochtend het eerste uur. Ik weet zeker dat dit niet enkel voor mijn vmbo-ers geldt.

Onderwijs loont, niet direct in geld, maar in een kans op geld, toekomst en wellicht ook geluk. In een gebied als Zeeland heeft onderwijs daarnaast nog een andere uitdaging. Het ontwikkelen van de regio. Scholen creëren een toekomst voor de regio. Van kinderopvang tot University College, ze zijn allen belangrijk voor de leefbaarheid, contacten en de continuïteit.  Onderwijs biedt kinderen/ jongeren t/m ongeveer 16 jaar ontwikkeling, binding en mogelijkheden tot blijven in Zeeland. MBO, HBO en University College bieden binding met de regio voor studenten. Daarnaast biedt het onderwijs als werkgever garanties voor werknemers in de regio.

Deze kerstvakantie schrok ik, weer, van een aantal grafieken en cijfertjes. Het wegtrekken van jongeren uit Zeeland en het dalen van de leerlingenaantallen. We kennen de cijfers en we weten wat de uitdaging is. Het naast je leerleggen van deze getallen is met oogkleppen op, scholen besturen of politiek bedrijven. Er moet wat gebeuren; minder leerlingen, te weinig faciliteiten, te weinig opleidingsmogelijkheden, te weinig werkgelegenheid is voor onze regio funest.

Mijn tweede schrik deze kerstvakantie is het afketsen van samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen tussen VO-scholen. Welke motivatie dan ook hierachter ligt, het is niet in het belang van de leerling en de werknemers. En dus ook voor het gehele onderwijs en de regio. Nu is de samenwerking van VO scholen in Zeeuws-Vlaanderen niet de enige samenwerking die niet doorgaat. Op Walcheren en in de Oosterschelde regio kiezen de VO-scholen ook voor een individuele koers in plaats van samenwerken. En in Tholen reizen de leerlingen de provincie uit om Voortgezet Onderwijs te volgen.

De kinderopvang werkt al samen met het basisonderwijs. Scalda steekt een helpende hand uit naar het Getijde College. Het kan dus! In het kader van Passend Onderwijs werken scholen al samen en kennen elkaar steeds beter. De visie van passend onderwijs is om te kijken als school wat je kan, waar je goed in bent en eerlijk te zijn over wat je niet kan. Dit in het belang van de leerling. We kunnen dus wel samenwerken. In Den Haag op het ministerie en in de politiek is men bewust van dreigingen die er zijn voor onderwijs in Zeeland. Er is een mogelijkheid tot maatwerk en regelgeving wordt aangepast.

Wat heeft Zeeland op onderwijsgebied nodig en hoe bereiken we dat?

Kinderopvang en basisonderwijs werken samen. Er zijn grote winstpunten voor de leerling en de werknemers. In het basisonderwijs wordt zo hard gewerkt door de juffen en meesters. Er gebeurt veel in het basisonderwijs. We zullen onze basisscholen moeten ondersteunen als samenleving. We kunnen niet alles op hun bordje neerleggen.

Basisonderwijs is een spil in een gebied. Het biedt de mogelijkheid om te blijven in Zeeland. Het is en plaats van ontmoeting en verbinding. De invloed van een basisschool op een wijk of dorp is onomstotelijk dat het de wijk of dorp leefbaar houdt. Een initiatief als de vereniging kleine schooltjes zal in Zeeland moeten groeien en bewijzen dat het kan. Zeeland moet die ruimte bieden De Vereniging is ook een netwerk, dus kan gebruik maken van expertise ongeacht de grootte van de school. Het siert Zeeland om dit initiatief te omarmen en kans te bieden.

Het Voortgezet Onderwijs zal bereikbaar moeten blijven voor de Zeeuwse leerling. Het zal opleidingen moeten aanbieden die breed zijn, zodat leerlingen keuzes kunnen maken. Dat leerlingen een vakman/vrouw worden, omdat ze zijn opgeleid in goed gefaciliteerde lokalen en werkplaatsen. Dat leerlingen ook de mogelijkheid hebben om een technasium te volgen of theaterklas of paardenklas.

Dat er in Zeeland een MBO en HBO is dat kansen biedt aan studenten in Zeeland en om in Zeeland aan het werk te kunnen. Dat leerlingen van buiten Zeeland kiezen voor beroepsonderwijs in Zeeland omdat het opleidingen aanbiedt die een meerwaarde hebben omdat de opleiding in Zeeland staat. Alles waar Zeeland goed in is en expertise  in heeft zal gelinkt moeten zijn aan het onderwijs.

Een University College is voor Zeeland een kans en biedt mogelijkheden. Het laat zien dat er een studentenleven is in Zeeland. Dat er wisselwerking is tussen de regio en het University College waar winst te behalen valt op een grote verscheidenheid van thema’s.

Het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs in onze regio heeft een unieke omgeving, waarbij er meer kansen zijn. In Zeeland staat een kerncentrale, ik zou die liever als opleidingscentrale zien dan als energieleverancier. We hebben onze kust met al die mogelijkheden van recreatie, milieu tot duurzame energiebron. We hebben een agrarische sector die naast de deur ligt van Brussel. Er zijn mogelijkheden en unieke kansen in onze regio…we moeten ze alleen oppakken. Als politiek moeten we deze mogelijkheden benutten, exploiteren en de kansen bieden. Ondersteun initiatief en biedt met een lange adem vrijheid om te ontdekken. Immers leren doe je door het maken van fouten. Geef het onderwijs die kansen.

Een heel ander vlak is het bieden van onderwijskansen voor diegene voor wie het volgen van onderwijs een echte uitdaging is. Het onderwijs in Zeeland moet inclusief zijn en passend. Regulier waar het kan, speciaal als het moet. Speciaal onderwijs moet kunnen worden aangeboden. In Zeeland willen we alle kinderen onderwijs kunnen geven en het liefst dichtbij. Dit vraagt om samenwerking, alweer???, tussen scholen. Dit vraagt stellingname, omdat je het belang ziet van een rebound voorziening. Misschien is het geld er niet, maar we vinden het belangrijk en daarom hebben we deze voorzieningen. Als een leerling in het VSO  gebruik moet maken van de faciliteiten van een praktijkschool of van het regulier onderwijs dan regelen we dat. Als leerlingen psychische hulp nodig heeft en ook nog onderwijs wil volgen dan zorgen we dat dit mogelijk is. We gaan uit van maatwerk. De leerling en haar/ zijn behoeftes centraal zetten. Vandaar uit de Zeeuwse leerlingen en studenten helpen naar een plek in de samenleving een arbeidsplaats in Zeeland.

In Zeeland bieden we ook onderwijs aan anderstaligen. Om een veelvoud van redenen zijn er mensen die Nederlands als taal en als maatschappij moeten leren. Om echt deel te nemen aan een samenleving heb je stages, werk en bindingen nodig. In Zeeland kunnen we dit bieden. Wij bieden veilig onderwijs aan een leerling die een afschuwelijke boottocht op de Middellandse Zee heeft overleefd. Wij bieden onderwijs aan een Roemeen zodat die veilig op de bouwplaats kan werken. Wij bieden ook duidelijkheid en toekomst voor al diegenen die werkzaam zijn in het NT2 onderwijs. Door heldere procedures te hebben. In Zeeland willen we dat iedereen kansen heeft. Dus ook het VAVO is op orde en er is een continu bewustzijn dat er Zeeuwen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven.

Onderwijs is mooi en dankbaar. Leren vergt geduld en ook doorzettingsvermogen. Onderwijs in Zeeland is uniek en biedt kansen. We moeten enkel de kansen zien, onze eigen ego’s opzijzetten en vooral samen met elkaar het onderwijs in Zeeland toekomstbestendig maken.

Wilt u hierover in gesprek? We vinden wel een datum en een lokaal… Omdat uw zienswijze net zo belangrijk is als het mijne. Staan we open voor elkaar dan komen we verder!

Bob van Schuylenburch