Ledenbrief van Anita Pijpelink

12 april 2019

Beste partijgenoten,

Graag breng ik jullie op de hoogte van wat wij als Statenfractie vandaag uitgesproken hebben bij de presentatie van het rapport van de informateur, de heer René Verhulst.

Hieronder de uitgesproken tekst:

“We vergeten bijna dat de verkiezingen nog geen maand geleden zijn geweest. Wat gaat die tijd snel en wat gebeurt er dan veel. Als PvdA hebben we deelgenomen aan 3 gespreksrondes tijdens de informatiefase. Een woord van dank richting de informateur, de heer Verhulst, is op zijn plaats. Tijdens de gesprekken hebben wij ruimte en vrijheid ervaren om ons PvdA-verhaal te vertellen. Het PvdA-verhaal met onze ideologie en concrete inhoudelijke standpunten voor ons mooie Zeeland.

Maar, u zal begrijpen dat de verkiezingsuitslag voor ons als PvdA niet altijd even gemakkelijk is. We zijn erg blij met de 4 zetels die we hebben behouden. Dat sterkt ons om onze ideologie, uitgaande van de voor ons zo belangrijke waardes, ook de komende 4 jaar voor Zeeland verder uit te rollen. Daarbij gaat het om gelijkwaardigheid, gelijkheid en solidariteit. Dat iedereen welkom is in Zeeland, of het nu gaat om nieuwe inwoners, toeristen, arbeidsmigranten of vluchtelingen. Wij zijn trots dat Zeeland een regenboogprovincie is. Deze ideologie is ons waardevol, zit in ons DNA.

Zoals bekend is FvD een van de grote winnaars van deze provinciale verkiezingen. De landelijk gevoerde campagne betekent voor Zeeland een FvD fractie bestaande uit 5 zetels. Maar, wie is FvD? Met alle andere partijen hebben we tijdens de verkiezingscampagne kennis gemaakt. FvD was bij alle debatten de grote afwezige. Dat betekent – als ik gemakshalve uitga van 2 uur per debat – dat we 24 uur kennismaking hebben gemist! Er is dus geen tijd geweest om elkaar te leren kennen en – nog belangrijker – kennis te nemen van de provinciale standpunten van het Zeeuwse FvD. Met een focus gericht op het vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer hebben de landelijke standpunten  tijdens de campagne in de picture gestaan. Met een landelijke leider als boegbeeld. Nogmaals, wat zegt dat over FvD Zeeland? We weten het niet.

We dienen ons te richten op de informatie die openbaar over FvD bekend is. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat die informatie, die openbare ideologie en inhoudelijke standpunten wel gebouwd zijn op een ander fundament dan die waaruit wij als PvdA denken en doen.  Neem bijvoorbeeld de visie van FvD op de oorzaken van de klimaatverandering. Dat baart ons zorgen. Hetzelfde geldt voor hun standpunt ten aanzien van de arbeidsmigranten. Over slapende bestuurders die elkaar het hand boven hun hoofd houden. Een partij die ‘het anders wil gaan doen’; hoe anders? Wat wordt hier bedoeld? We zien ook dat standpunten van FvD – na het behalen van de verkiezingswinst – aan het veranderen zijn, we lezen aangepaste teksten op de website. Wat zegt dit over de stabiliteit van FvD Zeeland?

Deze argumenten hebben ons als PvdA doen besluiten dat de landelijke inhoudelijke en ideologische standpunten van FvD voor ons onvoldoende perspectief bieden voor vertrouwen in een stabiele en constructieve samenwerking.“

Het CDA heeft een pre-formateur aangesteld in de persoon van de heer Schenk. In de pre-formatie fase zal op een diepgravend niveau verder onderzoek worden gedaan. De pre-formateur zal tijdens de gesprekken allerhande onderwerpen aan de orde brengen. Voor een goed collegiaal bestuur is noodzakelijk dat er vooraf overeenstemming is over een aantal essentiële zaken:
1. Hoe sta je als college in de wereld?
2. Wat is de gezamenlijke inhoudelijke focus?
3. Is er een evenwichtig samengesteld team?

Het rapport van de pre-formateur wordt volgende week vrijdag 19 april in een openbare setting gepresenteerd. Wij gaan deze pre-formatieronde in met bovenstaand standpunt in ons sociaaldemocratische hart. We zullen jullie van het vervolg op de hoogte houden.

Hartelijke groet namens de Statenfractie,

Anita Pijpelink