Door op 9 januari 2017

Laat de Onderwijs Autoriteit Zeeland terugkeren

De leerlingenaantallen in het basisonderwijs zijn op diverse plekken in Zeeland aan het dalen. Een gevolg daarvan zal een lagere instroom van leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn. In verschillende regio’s zijn overleggen tussen middelbare scholen om tot samenwerking te komen vastgelopen. Recent nog in Zeeuws-Vlaanderen.

De Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) heeft zich in Zeeuws-Vlaanderen indertijd ingespannen om tot een gebiedsplan voor toekomstbestendige integrale voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar te komen. Naar vele andere facetten van het onderwijs in Zeeland is onderzoek gedaan, maar naar het toekomstbestendig maken van het middelbaar onderwijs weinig. De OAZ is na een pilot van 5 jaar opgeheven.

In dit verband hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Ralph van Hertum de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

  1. Wat zijn de regionale leerlingenprognoses voor het middelbaar onderwijs in Zeeland?
  1. Welke samenwerkingsonderzoeken voor het middelbaar onderwijs lopen er momenteel in Zeeland en wat zijn de uitkomsten van gedane onderzoeken?
  1. Bent u het met de PvdA eens dat, gelet op de positieve resultaten in het verleden, de OAZ nieuw leven zou moeten worden ingeblazen om zich bezig te gaan houden met het Zeeuwse middelbaar onderwijs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan de OAZ aan het werk gaan?

Antwoorden op Statenvragen ‘Samenwerking in het middelbaar onderwijs’ (19-01-2017)