Door Ralph van Hertum op 12 mei 2015

Dossier Sloeweg

De PvdA Zeeland vindt de situatie rondom de Sloeweg zeer ernstig. Maandag 11 mei 2015 stelde de PvdA-Statenfractie in de commissievergadering vragen hierover aan gedeputeerde George van Heukelom (SGP). Volgens fractievoorzitter Annebeth Evertz hebben de betrokken partijen aan ‘wensdenken’ gedaan.

De Sloeweg is de weg tussen de Westerscheldetunnel en de afslag ‘s-Heer Arendskerke. De provincie wil de doorstroming van de Sloeweg bevorderen met het aanleggen van extra rijstroken, het verhogen van de maximum snelheid en het aanpakken van de kruisingen. Dat kost veel geld.

Het project bleek in 2014 duurder uit te vallen dan was verwacht. Provinciale Staten pluste meer dan vijf miljoen euro bij. Inmiddels wordt duidelijk dat minimaal negentien miljoen euro extra nodig is om het project aangepast af te maken.

Het wensdenken uit zich doordat de betrokkenen continue rekening hielden met meevallers. Zo zou de provincie Zeeland geld krijgen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en werden financiële tegenvallers onderschat. De PvdA-fractie zal aanvullende vragen stellen aan het college. Wel is de PvdA duidelijk dat het bij de Sloeweg gaat om een ernstige situatie. Het onderwerp wordt behandeld in de Statenvergadering van 26 mei 2015.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum