Door op 11 november 2015

Diverse beplanting waterschapswegen

Op 10 november 2015 werd in de Commissie Waterkeringen & Wegen van het waterschap gesproken over het ‘Beleidsplan beplanting 2016-2025’. De Partij van de Arbeid heeft te kennen gegeven dit plan een verademing te vinden vergeleken met vorige plannen. De uitvoering van het laatste plan zorgde voor grote schrik en verontwaardiging in Zeeland. Het binnenland van Walcheren leek enkele jaren geleden bijvoorbeeld meer op een maanlandschap dan een Zeeuws landschap. Alle bomen en struiken werden in één keer verwijderd.

Het nieuwe plan beslaat bijna een decennium. Het is dus niet zo dat binnen een maand alle 25.000 bomen geveld zijn. Ook wordt er deze keer rekening gehouden met de aantasting van het landschap. Zo worden niet beide kanten van de weg op hetzelfde moment gerooid. Bij het planten van nieuwe bomen zal voor meer diversiteit worden gezorgd. Daardoor kunnen ziekten zich minder snel verspreiden en hoeven jaren later niet alle bomen tegelijkertijd te worden gekapt. De waterschapswegen zullen er de komende jaren mooier uit komen te zien. Bij het kappen en herplanten wordt dit keer ook tijdig contact gezocht met organisaties als de Tuin van Walcheren. Geen maanlandschappen, maar mooie Zeeuws landschappen. Bij onoverzichtelijke verkeerspunten zal omwille van de verkeersveiligheid niet worden herplant.

Het is een goed doordacht plan. Op naar een goede uitvoering!

Maarten Rossen (burgercommissielid Scheldestromen)

Beleidsplan beplanting 2016-2025