13 november 2016

Debatavond over legalisatie wietteelt

Op 23 november aanstaande organiseert de PvdA Goes een debatavond met de titel ‘Gedonder aan de achterdeur’ over de legalisatie van de wietteelt in buurthuis De Pit aan de Appelstraat in Goes. Aan de hand van vier stellingen zullen we debatteren over verschillende aspecten van het huidig gedoogbeleid, legalisatie van de wietteelt, gezondheid en criminaliteit. Iedere stelling zal maximaal vijf minuten worden ingeleid door een deskundige en daarna mag het publiek met elkaar en de gastspreker 15 minuten in debat gaan. Het debat zal de hele avond geleid worden door een moderator. De debatavond is voor iedereen toegankelijk en de gastsprekers zijn afkomstig uit verschillende partijen of zelfs geen onderdeel van een partij. Wij willen vooral een debat houden waarin er ruimte is voor verschillende meningen.

Programma:

– Inloop om 19:00 uur en begint om 19:30 uur.

– Stelling 1: De gezondheidsrisico’s van softdrugs zijn maatschappelijk aanvaardbaar. Deze stelling wordt ingeleid door Conny Miermans (wethouder namens de PvdA in Borsele).

– Stelling 2: De overheid is verantwoordelijk voor de gezondheid van de gebruikers. Deze stelling wordt ingeleid door Dimitri Breeuwer (WeSmoke).

– Pauze en infomarkt over softdrugs.

– Stelling 3: Afschaffen van het gedoogbeleid leidt tot minder criminaliteit / overlast. Deze stelling wordt ingeleid door Erik Meinderts (SMWO).

– Stelling 4: Goes moet het huidige gedoogbeleid afschaffen en experimenteren met legaliseren van softdrugs. Deze stelling wordt ingeleid door René Verhulst (burgemeester Goes).

– Afsluiting om 21:30 uur en de mogelijkheid om nog na te praten en borrelen.