14 april 2014

Daarom PvdA in Europa

Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat.

Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in Europa nodig. Samen laten we banken weer werken voor spaarders in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Overdreven bemoeizucht en doorgeslagen marktdenken pakken we aan.

Samen kunnen we dat. Kies op 22 mei voor meer banen, meer zekerheid en meer toezicht op banken en bonussen. Stem daarom Partij van de Arbeid in Europa!