Door Ralph van Hertum op 19 maart 2016

Bezoek aan Tholen

Tweede Kamerlid Joyce Vermue en Statenlid Ralph van Hertum waren donderdag te gast bij de algemene ledenvergadering van de PvdA-afdeling Tholen. Naast de formele zaken, was bij de ledenvergadering ook tijd voor een gesprek over de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

Leden van de PvdA-afdeling Tholen bevroegen Vermue en Van Hertum over dingen die spelen in het land en de provincie. Werkgelegenheid staat met stip op één voor de PvdA-leden, de Statenfractie en de Kamerfractie.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van afdelingsvoorzitter Jan van de Kettelerarij, die als Afdelingsbestuurslid doorgaat. Oud-wethouder Jan Oudesluijs neemt het afdelingsvoorzitterschap op zich.

De Statenfractie deed verder de toezegging om in mei terug te komen voor een werkbezoek aan het Zeeuwse eiland.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum