Door Maarten Rossen op 27 juni 2016

Berenklauwen? Geen gif, maar schapen!

De bruine rat, de distel en de berenklauw zijn ieder jaar terugkerende onderwerpen in menig vergadering van het bestuur van waterschap Scheldestromen. Zowel dier als planten dienen volgens een grote meerderheid letterlijk en figuurlijk met wortel en tak te worden uitgeroeid. Hier alleen gif voor gebruiken is volgens de PvdA een achterhaalde, voor mens en milieu schadelijke en overbodige methode.

Bruine ratten
Het waterschap houdt zich bezig met het intomen van muskus- en beverratten. De bestrijding van de bruine rat is een aangelegenheid van de gemeenten. Het feit dat de bruine rat het prima naar zijn / haar zin heeft ligt vooral aan de voedselvoorraden op het platteland. In de steden en dorpen rukt de ondergrondse vuilcontainer op en daalt het aantal bruine ratten en de overlast van meeuwen en zwerfkatten navenant. Op het platteland is het nog steeds een doorlopend buffet voor de bruine rat. Fruittelers die de ‘misvormde’ jonge vruchten van de takken afdraaien en op de grond eronder laten neervallen en akkerbouwgewassen die niet (volledig) worden geoogst. Laten we beginnen met het tegengaan van bacchanalen voor bruine ratten. Klagende boeren, neem jullie verantwoordelijkheid.

Distels en berenklauwen
“Met een gifdeken erover!”, “Natuurgebieden zijn kweekvijvers voor distels!”, “De berenklauw is een plaag!”, “Alle exoten het land uit!” zijn veelgehoorde uitspraken op vol volume. Berenklauwen laten zich goed bestrijden door menig schapen- en koeienras. Het is daarom een goede zaak om hier voor in te zetten. Schaapskuddes zorgen bij de begrazing van dijken bovendien voor de verspreiding van zaden waardoor er meerdere soorten planten op de zeeweringen kunnen groeien die maken dat de deklaag  van de dijk beter verankerd wordt met een breed palet aan plantenwortels. Distels? Een beetje geit maakt er korte metten mee.

Maarten Rossen (hoofdingeland Scheldestromen)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

Van der Swalmestraat 14 4381 TD Vlissingen “Reformatorische dijken, liberale gemalen of sociaaldemocratische duinen bestaan niet. Over veiligheid zijn alle partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen het eens. Toch valt er zeker wat te kiezen! De scheefgroei in de kostentoedelingsverordening is hard toegenomen. Huurders en huiseigenaren betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. De

Meer over Maarten Rossen