Door op 15 mei 2013

Antwoorden op vragen werkloosheidsbestrijding

De PvdA wilde graag weten hoe het staat met de werkloosheidsbestrijding in Zeeland en welke Rijksmiddelen en / of Europese fondsen hiervoor kunnen worden ingezet.

Antwoorden op Statenvragen over werkloosheidsbestrijding (15-04-2013)