Door op 20 december 2013

Adempauze

Twee weken adempauze is ons gegund – kerstreces – en dan barst de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle hevigheid los. In Zeeland doen we in alle gemeenten mee met kandidaten die in staat zijn in de gemeenteraad het sociaal democratisch geluid te laten horen en met verkiezingsprogramma’s die dat onderbouwen.

Gemeenten moeten fors bezuinigen, het Deltadividend is gehalveerd en of deze dividenduitkering blijft, zal de toekomst leren. Tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid voor ouderen, mensen met een beperking en jeugd die aandacht behoeft, bij de gemeenten neergelegd. Juist onze vertegenwoordigers kunnen in de gemeenteraad het verschil maken. Er voor waken dat de schaarse middelen goed besteed worden op een manier dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Een niet geringe opgave.

De campagne is inmiddels in de steigers gezet. De energie zal worden gestopt in het directe contact met kiezers, in wijken met canvasacties, op straathoeken, bij supermarkten. Veel valt er te winnen als onze landelijke stemmers de moeite nemen voor de gemeenteraadsverkiezingen  ook naar de stembus te gaan. Dat moeten we ze vragen.  Net als we op al onze leden een beroep zullen doen te helpen in de campagne.  Een straat folderen, een poster ophangen, een avondje mee canvassen, een financiële bijdrage in de campagnekas… het hoeft niet moeilijk te zijn en samen staan we sterker.

In Zeeland zijn we in staat gebleken, tegen landelijke peilingen in, goede resultaten te boeken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar ook dit keer in zullen slagen.

Terugblikkend op de kandidaatstellingsprocedures in afdelingen kunnen we concluderen dat deze overal conform de voorgeschreven procedure is verlopen. Wanneer een kandidaatstellingscommissie komt tot een goede mix van ‘oud en nieuw’ betekent dit automatisch dat er raadsleden niet meer terugkeren na de verkiezingen. Zij verdienen onze waardering voor hun, soms jarenlange inzet, voor de PvdA. In een volgend nummer van Zeeuws Rood zullen we aandacht aan hen besteden.

Spijtig is het wanneer de voorstellen van een kandidaatstellingscommissie en besluitvorming op de ledenvergadering tot een dusdanige teleurstelling leidt dat men de partij verlaat, zoals in Goes is gebeurd. Een verklaring van het Goese afdelingsbestuur kunt u hier lezen. Heel jammer dat men meent deze keus te moeten maken. Hoe plezierig was het geweest wanneer oude rotten in het vak het stokje overdragen aan nieuwe en hen daarbij met raad en daad ter zijde staan.

Ik wens u en uw naasten goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en vooral  een sociaal warm 2014

Aty Harwijne, gewestelijk voorzitter