9 december 2015

Ledendemocratie via Platform

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via het Platform kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.