Door op 31 juli 2013

24-uursregeling Veerse Meer handhaven

In de PZC van 30 juli 2013 werd melding gemaakt van actievere controle op naleving van de zogenaamde 24-uursregeling voor watersporters op het Veerse Meer. De PvdA vindt het handhaven van deze regeling een goede zaak. In het verleden werden steigers veelvuldig lange tijd bezet en zelfs geclaimd door bepaalde groepen watersporters. De bijzondere mogelijkheid om 24 uur kosteloos met een bootje te kunnen afmeren op het Veerse Meer is niet voorbehouden aan een select gezelschap. De ‘vaste gebruikers’ zijn verontwaardigd. De PvdA vindt deze verontwaardiging misplaatst. Het bombarderen van steigers en eilandjes tot privébezit en het weren van andere watersporters is ronduit asociaal.

De PvdA-hoofingelanden Wilma Brouwer en Paul Weemaes hebben de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen gesteld:
1. Hoeveel lig- en ankerplaatsen zijn kosteloos beschikbaar in en om het Veerse Meer?
2. Is er voldoende duidelijk aangegeven dat er voor de kosteloze lig- en ankerplaatsen een 24-uursregeling geldt?
3. Klopt het dat er actiever gecontroleerd wordt op de naleving van de 24-uursregeling op het Veerse Meer? Zo ja, hoeveel waarschuwingen en / of proces verbalen zijn er tot nu toe meer gegeven? Zo nee, wanneer wordt het aantal controles opgevoerd?
4. Zijn er klachten bij het Waterschap Scheldestromen binnengekomen van recreanten die worden geweerd door de groep ‘vaste gebruikers’? Is het duidelijk voor recreanten waar zij met hun klachten terecht kunnen?
5. Hoe verloopt de samenwerking tussen Waterschap Scheldestromen, de betrokken gemeenten en de politie?