1 april 2017, om 13:00, 't Meulengat in Sluiskil | 't Meulengat in Sluiskil

Zelandusdebat over VN-verdrag voor mensen met beperking

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is na 10 jaar eindelijk door Nederland geratificeerd. Hoe is het gesteld met de uitvoering van dit verdrag in Zeeland? Zelandus wil het debat over de inclusieve samenleving voeren. Samen naar school of toch apart? Hoeveel G-teams zijn er bij Zeeuwse sportverenigingen? Hoe kom je met een functiebeperking terug van een avondje schouwburg?

Op zaterdag 1 april 2017 (geen grap) organiseert Zelandus het 13e debat onder de titel ‘Is Zeeland te beperkt? Uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking’. Het debat in de theaterzaal van ‘t Meulengat aan de Sint Elisabethlaan 49 in Sluiskil begint om 11:00 uur en de zaal is open vanaf 10:30 uur. Het einde is uiterlijk om 13:00 uur voorzien. De toegang is gratis.

Het debat wordt door ervaringsdeskundige Alex de Vos ingeleid. Aan het debat nemen onder andere Karel Kerkhaert (coördinator Zeeuwse Stichting Maatwerk), Laura Stroosnijder (leerkracht Franck van Borsseleschool), Amanda van Hertum (Jonge Socialisten), Lotte Klene (juriste sociaal domein & sociale zekerheid), Amber Bindels (Wij Staan Op Terneuzen), Coert en Stefan de Munck (FC Dauwendaele) en Hans Poortvliet (voorzitter FC Dauwendaele) deel.

Het debat verloopt via twee gesprekstafels. De eerste gesprekstafel gaat over inclusie in het onderwijs. Aan de tweede tafel wordt nagegaan in hoeverre sport en cultuur inclusief zijn. Na bevraging van de mensen achter de gesprekstafels volgt discussie met de zaal.

Tot slot zullen raadslid Jos van Ginneken (CDA), wethouder Cees Liefting (PvdA), Statenlid Ralph van Hertum (PvdA) en gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) aangeven hoe de suggesties die vanachter de gesprekstafels en vanuit de zaal zijn aangedragen kunnen worden verwezenlijkt.

Het debat staat onder leiding van Patty van Belle (Stichting Inclusie Nederland) en Fini de Paauw (Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland). Het vriendelijke verzoek uzelf via zelandus@zeelandnet.nl aan te melden. Zelandus hoopt u 1 april allen te mogen begroeten!