9 maart 2015, om 19:30, Hotel 'Terminus' in Goes | Hotel 'Terminus' in Goes

Publieksdebat FNV in kader Statenverkiezingen

FNV Midden-Zeeland organiseert, in aanloop naar de Statenverkiezingen, een publieksdebat. De hoofdthema’s van het debat zijn de Zeeuwse economie en werkgelegenheid én het openbaar vervoer.
Op beide onderwerpen heeft de Provincie grote invloed. Enerzijds door het ontwikkelen van (bouw)projecten, anderzijds met het aanbestedingsbeleid. Op de avond van het debat is de nieuwe dienstregeling van het streekvervoer een week oud. De gevolgen van het schrappen van onrendabele buslijnen is dan al volop merkbaar. Dankzij de privatisering, bezuinigt de decentrale overheid dergelijke publieke voorzieningen op het platte land kapot, om vervolgens met buurtbusjes en vrijwilligers het werk van de verdrongen beroepschauffeur weer te gaan uitvoeren. Hoe zit het verder met de werkgelegenheid? De Zeeuwse werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren, onder andere door faillissementen, zware klappen te verduren gekregen. Wat heeft de provincie ondernomen om het tij te keren en waar legt de provincie in de komende periode prioriteiten?
Aan het debat, wat geleid wordt door vakbondsbestuurders met kennis van zaken, nemen vanuit de Provincie deel: Ben de Reu, Annebeth Evertz, Frits de Kaart, Ad Dorst en Carla Schönknecht.
FNV Midden-Zeeland nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan het debat, of als toehoorder aanwezig te zijn.Het debat wordt gehouden op maandag 9 maart om 19:30 uur in hotel ‘Terminus’ aan het Stationsplein 1 in Goes. De zaal is open vanaf 19:00 uur. De koffie staat klaar.