19 maart 2014, Alle Zeeuwse gemeenten | Alle Zeeuwse gemeenten

Gemeenteraadsverkiezingen

Stembureaus
De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07:30 uur tot ’s avonds 21:00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder open gaan. Alle stembureaus sluiten altijd uiterlijk om 21:00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus, in ieder geval 25% van het aantal stembureaus, dienen qua ligging en inrichting geschikt te zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Stemmen
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan een kiezer in elk stembureau binnen zijn gemeente stemmen.

Identificatieplicht
Kiezers die hun stem uitbrengen, dienen zich te identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Volmacht
Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt: dit heet stemmen bij volmacht.

Verkiezingsuitslag
Voor de uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus gebruik van ondersteunende software verkiezingen (OSV) die in opdracht van de Kiesraad is ontwikkeld. Over het algemeen maakt het ANP al op de dag van stemming ’s avonds voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. Deze zijn gebaseerd op gegevens die het ANP rechtstreeks van gemeenten ontvangt en hebben geen officiële status. De bekendmaking van de officiële verkiezingsuitslag gebeurt tijdens openbare zittingen van de centrale stembureaus van de gemeenten.