6 februari 2015, om 17:00, Filmzaal provinciehuis Middelburg | Filmzaal provinciehuis Middelburg

Bijeenkomst Zeeuws Vrouwenplatform

Wat én Wie kiezen we in de Provinciale Staten van Zeeland?

De Statenverkiezingen die op 18 maart 2015 plaatsvinden zullen het onderwerp van de dag zijn. Ook komen de verkiezingen van de Waterschappen aan bod. De verkiezingsprogramma’s van de diverse Zeeuwse politieke partijen zullen tegen het licht worden gehouden m.b.t. de punten die speciaal voor vrouwen van belang zijn. In samenwerking met Vrouwen van Nu Zeeland zal er door PRODEMOS een interactief programma worden gepresenteerd.

Programma:
13.45 uur Inloop met koffie en thee.
14.00 uur Welkom door voorzitter Zeeuws Vrouwen Platform Emmy Galama.
Inleiding dagvoorzitter Margot Verhaagen (Bestuurslid ZVP).
Presentatie PRODEMOS.
16.00 uur Elevatorpitch : Statenleden krijgen de mogelijkheid om te zeggen waarom men zou moeten gaan stemmen.
16.20 -17.00 uur napraten met hapje en een drankje.

Opgave via de website van het Zeeuws Vrouwenplatform. De toegang is gratis maar aanmelding is noodzakelijk . In verband met de organisatie zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 februari.