Welkom bij de PvdA Zeeland!

De PvdA kiest voor Zeeuwse kwaliteit. In Zeeland moet je prettig kunnen wonen en heb je recht op fatsoenlijk werk, prima zorg en goed onderwijs. De PvdA werkt aan aandacht en kwaliteit voor Zeeland. Dat kan alleen als die voorzieningen bereikbaar blijven. Ook in letterlijke zin moeten de voorzieningen bereikbaar zijn met goed openbaar vervoer en een tolvrije Westerscheldetunnel. De PvdA kiest voor Zeeland. U toch ook?


Vragen over gebruik vervuilde grond Plan Perkpolder

door Maarten Rossen op 20 juli 2017

Het belangrijkste fundament van Plan Perkpolder lijkt vervuilde Belgische grond te zijn waarmee een deel van het terrein wordt opgehoogd en wat geld moet opleveren. De PvdA-fractie maakt zich zorgen, want wanneer het project om wat voor reden dan ook stagneert of zelfs volledig stopt ligt er een bult vervuilde Belgische grond op Zeeuws bodem

lees verder »

Kamervragen over financieel toezicht Zwin College

14 juli 2017

Vragen van het Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap over een regionaal kwalitatief, dekkend en toegankelijk aanbod van voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen:   1. Bent u bekend met het voornemen van de Onderwijsinspectie om het Zwin College te Oostburg onder financieel toezicht te plaatsen? 2. In

lees verder »

Strategienota en Meerjaren Investeringsprogramma waterschap Scheldestromen

door Paul Weemaes op 12 juli 2017

We hebben de afgelopen periode kansen aangegeven om binnen de vastgestelde financiële doelstellingen te kunnen werken aan het verlagen van de schulden van het waterschap. Dat kan volgens de PvdA door de jaarrekeningoverschotten te gebruiken om de schuldpositie te saneren of door af te boeken op de boekwaarde van het kantoorgebouw in Middelburg. Ook inzetten

lees verder »

Breda-bus blijft

door Ralph van Hertum op 8 juli 2017

De Breda-bus blijft, in een bepaalde vorm, voor de komende acht jaar behouden. Die boodschap gaven Gedeputeerde Staten aan de PvdA-Statenfractie 7 juli jongstleden mee. Buslijn 19 tussen Hulst en Breda staat al enige tijd ter discussie vanwege een aantal voortdurende problemen. Vooral de leefbaarheid en het vervoeren van talloze studenten geeft de busverbinding waarde.

lees verder »

Plan Perkpolder

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Partij van de Arbeid heeft de gebiedsontwikkeling in de omgeving van Perkpolder altijd gesteund. Er lagen en liggen daar goede plannen die het verdienen om, indien technisch en financieel mogelijk, uitgevoerd te worden. De afgelopen maanden heeft de Partij van de Arbeid zich kritisch opgesteld ten opzichte van nieuwe wendingen in dit dossier. Dat

lees verder »

Deelherziening Omgevingsplan

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De verruiming van bestaande intensieve pluimveehouderijen in relatie tot het ‘Beter Leven Kenmerk’. We hebben daar in de Commissie Ruimte uitgebreid over gediscussieerd en geconstateerd dat er spanning zit tussen de belangen van dierenwelzijn en die van milieu en volksgezondheid. Die laatste zijn voor de Partij van de Arbeid niet minder belangrijk dan de eerste.

lees verder »

Midterm review Statenperiode 2015-2019

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Statenperiode 2015-2019 is halverwege en deze algemene beschouwingen zijn daarom het moment voor een midterm review. Een moment om terug te blikken en te evalueren, maar óók om vooruit te kijken en na te denken over de opgaven, die nog voor ons liggen. In de afgelopen twee jaar is de provincie Zeeland geconfronteerd met

lees verder »

Pont Sluiskil kan voorlopig blijven varen

11 juni 2017

De pont bij Sluiskil kan rekenen op steun van de provincie Zeeland. Als de stichting een goed plan overlegt, zal de provincie twee jaar 15.000 euro per jaar overmaken naar de stichting. De PvdA had het initiatief genomen om de veerboot te redden van de ondergang. De argumenten hiervoor zijn talrijk: vele kinderen die er

lees verder »

Bezoek aan Saeftinghe

10 juni 2017

De Statenfractie heeft zaterdag 10 juni een bezoek gebracht aan het natuurgebied rondom het Verdronken Land van Saeftinghe. Onder leiding van een professionele gids liepen de aanwezigen door de geulen, door het gras en tussen de schapen. Het Verdronken Land is een natuurgebied dat we moeten koesteren om zijn veelzijdigheid voor mens en dier. Op

lees verder »

Pont Sluiskil in de vaart houden

door Ralph van Hertum op 9 juni 2017

Vandaag is er met miljoenen euro’s gesmeten waaronder € 4,5 miljoen voor Thermphos. We komen nu met een motie die om een zeer bescheiden bedrag gaat voor het redden van de pont bij Sluiskil. € 60.000 euro verdeeld over vier jaar. Geschiedenis We beginnen met de geschiedenis van de veerpont. Voor 2011 voer Rijkswaterstaat met

lees verder »