Welkom bij de PvdA Zeeland!

De PvdA kiest voor Zeeuwse kwaliteit. In Zeeland moet je prettig kunnen wonen en heb je recht op fatsoenlijk werk, prima zorg en goed onderwijs. De PvdA werkt aan aandacht en kwaliteit voor Zeeland. Dat kan alleen als die voorzieningen bereikbaar blijven. Ook in letterlijke zin moeten de voorzieningen bereikbaar zijn met goed openbaar vervoer en een tolvrije Westerscheldetunnel. De PvdA kiest voor Zeeland. U toch ook?


Nationaal Congres ‘Gelijk is Gelijk’

18 oktober 2017

Overheid, gemeenten, organisaties en ondernemers moeten vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs werken aan het realiseren van toegankelijkheid in de meest brede zin volgens het VN verdrag, voor álle mensen, óók voor mensen met fysieke, psychische of verstandelijke beperking. Op woensdag 29 november 2017 wordt in De Jaarbeurs in Utrecht het eerste Nationaal Congres ‘Gelijk =

lees verder »

Statenvragen over grootschalige mestvergisting

door Anton van Haperen op 12 oktober 2017

In de PZC van 8 september 2017 stond een bericht met de kop: ‘Zeeland krijgt op één na grootste mestvergister van Nederland’. Het blijkt hier te gaan om een project dat gebruik wil maken van de in 2010/2011 verleende vergunningen voor ‘De Groene Poort’; een initiatief van een vijftal jonge boeren die 5-10 jaar geleden

lees verder »

Kabelbelasting afschaffen

door Paul Weemaes op 9 oktober 2017

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides. Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben

lees verder »

Kom leraren steunen in de Zeelandhallen

3 oktober 2017

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de werkdruk en de salarissen in het primair onderwijs. Onder meer dankzij de inzet van Lodewijk Asscher en onze partij is er voor de verlaging van de werkdruk in de huidige begroting een bedrag van 270 miljoen euro opgenomen. Dit is echter nog niet voldoende. Daarom

lees verder »

PvdA Noord-Beveland tegen komst ‘Zeeuwse Lagune’

2 oktober 2017

PvdA Noord-Beveland is tegen de komst van het elite-eiland ‘Zeeuwse Lagune’ in het Veerse Meer en steunt de actie tegen de realisering van dit eiland . De PvdA afdeling Noord-Beveland heeft in zijn afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) besloten om de actie tegen de Zeeuwse Lagune op 4 oktober bij het gemeentehuis in Wissenkerke actief te

lees verder »

Vergaderschema 2017

29 september 2017

Het vergaderschema van de PvdA-Statenfractie Zeeland voor het kalenderjaar 2017 kunt u in de bijlage hieronder raadplegen. Vergaderschema PvdA-Statenfractie 2017 (versie 29-09-2017)

lees verder »

Bijeenkomst ‘Op de toekomst’

28 september 2017

Zoals eerder vermeld organiseert de PvdA Zeeland aanstaande zaterdag ‘Op de toekomst’. Naar aanleiding van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is onder leiding van Paul Depla het rapport ‘Op de toekomst’ geschreven. Via deze link kunt u het volledige rapport vinden. Er is ook een samenvatting. Het gewestelijk bestuur nodigt u van harte uit om op aanstaande zaterdagochtend 30 september 2017 over

lees verder »

Maak kennis met Nelleke Vedelaar

24 september 2017

Op 7 oktober kiest de PvdA een nieuwe voorzitter. Eén van de kandidaten is Nelleke Vedelaar. Op donderdag 28 september aanstaande kunt u met haar kennis maken in buurthuis ‘De Pit’ aan de Appelstraat 2-A in Goes. Zij zal haar visie op de toekomst van de PvdA toelichten en uw vragen beantwoorden. Meer informatie over

lees verder »

Prijzen losse buskaartjes rijzen de pan uit

door Ralph van Hertum op 17 september 2017

Connexxion is voornemens per 1 januari 2018 de mogelijkheid voor contante betaling van vervoersbewijzen voor de bus af te schaffen. De PvdA heeft hierover al vragen gesteld. Niet alleen de manier waarop betaald kan worden blijkt te veranderen, maar ook de prijzen. De tarieven worden 1 oktober aanstaande gewijzigd. Vervoersbewijzen die straks met een pinpas

lees verder »

Schadevergoedingen voor renteswaps?

door Bayram Erbisim op 28 augustus 2017

De financiën van de provincie Zeeland staan onder druk. In de zoektocht naar geld wil de PvdA aandacht vragen voor het volgende. De door banken voorgespiegelde risico’s bij renteswaps waren onrealistisch. Veel bedrijven, maar ook overheden, zijn daardoor in financiële moeilijkheden geraakt. Deutsche Bank is de eerste bank die komt met schadevergoedingen voor renteswaps die

lees verder »