Fractieopvolger

Marion Lippens

Kandidaat nummer 7 uit Biervliet:

“Zorg, onderwijs, wonen, werk, de tunnel en het OV zijn belangrijke onderwerpen. Het begint met de omgeving waarin we wonen, werken, leven. De PvdA staat ervoor dat:
• We leren omgaan met de gevolgen van een veranderend klimaat in land- en tuinbouw en (zoet)waterbeheersing.
• Duurzaam betaalbaar is voor iedereen.
• Er gewerkt wordt aan herstel van bloem- en insectenvriendelijke bermen, dijken en slootkanten.
• Voor iedere gekapte boom eentje terug wordt geplant.
• Afschot van dieren tot het uiterste beperkt wordt.
• Schoolpleinen groene speelpleinen worden.
• Kustbebouwing een halt toegeroepen wordt.”