Burgercommissielid

Marion Lippens

“Zorg, onderwijs, wonen, werk, de tunnel en het openbaar vervoer zijn belangrijke onderwerpen. Het begint met de omgeving waarin we wonen, werken, leven. De PvdA staat ervoor dat:
• We leren omgaan met de gevolgen van een veranderend klimaat in land- en tuinbouw en (zoet)waterbeheersing.
• Duurzaam betaalbaar is voor iedereen.
• Er gewerkt wordt aan herstel van bloem- en insectenvriendelijke bermen, dijken en slootkanten.
• Voor iedere gekapte boom eentje terug wordt geplant.
• Afschot van dieren tot het uiterste beperkt wordt.
• Schoolpleinen groene speelpleinen worden.
• Kustbebouwing een halt toegeroepen wordt.”