Verslag Zelandusdebat over krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling (09-02-2015)