Verslag Zelandusdebat over kansen voor verblijfsrecreatie (21-06-2012)