Hoofdingeland

Paul Weemaes

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst

“Als bestuurslid van waterschap Scheldestromen vind ik het belangrijk om met u te werken aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in Zeeland. Nieuwe duurzame initiatieven staan daarbij voorop en vragen meer durf en samenwerking met bedrijven.

De tarieven van het waterschap leggen teveel druk bij de Zeeuwen. De PvdA heeft dit scherp in beeld en heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen dit te wijzigen. Voor het jaar 2015 zijn de tarieven hoger vastgesteld dan nodig. De PvdA is het hiermee niet eens en blijft zich inzetten voor een eerlijke verdeling gericht op de basistaken en zonder luxe.

Ons waterschap is uniek in Nederland door de taak aanleg en onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom. Dit kost de Zeeuw € 30 per jaar oftewel € 70 per gezin. Deze kosten horen meer bij de provincie en gemeenten thuis. De lastendruk moet onder controle worden gehouden. Stem daarom op de PvdA!”