Fractievoorzitter

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen.

Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald worden. De PvdA vindt dit oneerlijk en kiest voor belasting op basis van waterverbruik. Zwembad in de tuin? Dan betaal je dus meer.

Minima hebben recht op kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Het waterschap gaat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Stop het volbouwen van de kust en de randen van de Deltawateren. Meer ruimte voor water in bebouwd gebied voor de wateropslag bij zware neerslag en ter verkoeling in de zomer.

Bomen kappen betekent voortaan ook evenveel of meer bomen terugplanten. Meer biodiversiteit langs de wegbermen, in de duinen en op de dijken.

Inwoners vooraf betrekken bij grote en kleine ingrepen in hun leefomgeving. De geborgde zetels voor boeren en bedrijven zijn ondemocratisch en worden afgeschaft. Brussel-Straatsburg op Zeeuwse schaal is te gek voor woorden en daarom wordt één van de twee waterschapskantoren verkocht.”