Secretaris & Penningmeester

Kris Reijnierse

“Mijn naam is Kris Reijnierse, een geboren en getogen Middelburgse, opgegroeid rondom water en altijd gefascineerd geweest door de kracht en schoonheid van het water op verschillende plekken in Zeeland.

In Zeeland leven we met water. We wonen op het water, we werken aan en op het water, maar ook onze recreatie vindt in Zeeland veelal plaats op of in het water. Een fijn en vooral veilig waterbeheer is hier dan ook belangrijk voor iedereen die woont in Zeeland.

Als PvdA-lid wil ik me graag sterk maken om dit zo te houden. Voor alle bewoners van Zeeland. Nu en voor alle komende generaties.”