Kandidaat

Juanita Boekhout

Kandidaat nummer 10 uit Terneuzen:

“Ik ben Juanita Boekhout. Vanuit mijn sociale achtergrond vind ik gelijkheid en maatschappelijke participatie belangrijk. Zeker zijn van voldoende en kwalitatief goede zorg, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Daarvoor zet ik me in. Maar ook voor een gratis Westerscheldetunnel en goed openbaar vervoer, zodat de verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland toegankelijker wordt voor iedereen. Dit maakt dat Zeeuwen maatschappelijk actiever kunnen zijn en zich breder kunnen ontplooien. Als Statenlid bevorder ik zo een zinvol en kwalitatief leven voor iedereen.”