Kandidaat

Esther Baaijens

Kandidaat nummer 8 uit Vlissingen:

“Zeker zijn dat werkgelegenheid en onderwijs op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Zeker zijn dat passende, betaalbare woningen beschikbaar zijn voor iedereen. De PvdA wil meer investeren in de omvorming van de woningvoorraad naar de behoeften van jongeren en ouderen. Zeker zijn van goede verbindingen in heel Zeeland. De PvdA wil het openbaar vervoer naar en van Vlaanderen, Noord-Brabant en de Randstad sterk verbeteren.”