Kandidaat

Annebeth Evertz

Kandidaat nummer 13 uit Kapelle:

“Werkgelegenheid en goede zorg in Zeeland zijn voor mij hele belangrijke thema’s. Het zijn onderwerpen die mensen direct raken. Het hebben van werk geeft inkomen en welvaart, maar ook structuur en sociale contacten. Het verlies van werk is niet alleen verlies van inkomen, maar ook verlies van een stukje identiteit. De provinciale politiek moet zich altijd bezig blijven houden met het behouden en creëren van de werkgelegenheid in Zeeland. Daarnaast vind ik goede en bereikbare zorg dicht bij mensen in de buurt belangrijk. Zeeland is een dunbevolkt gebied en de zorgvoorzieningen, zoals goede basisziekenhuiszorg, staan onder druk. Hoe organiseer je de zorg in Zeeland zo dat die zorg voor alle Zeeuwen goed bereikbaar blijft? Dat is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. De zorg in Zeeland moet op provinciaal niveau gewoon goed georganiseerd en voor iedere Zeeuw bereikbaar blijven!”