Zorg

Er is een Zeeuwse visie nodig om te voorkomen dat gezondheidsverschillen groeien. We willen dat de volgende onderwerpen een plek krijgen in de visie: integraal werken, laagdrempelige toegang tot de zorg en investeren in sociale samenhang. Ook de nabijheid van zorg heeft onze volle aandacht. Het is niet de bedoeling dat Zeeuwen voor eenvoudige behandelingen ver moeten reizen.

De PvdA heeft de volgende standpunten over gezondheid:
– De PvdA wil dat gezond en gelukkig oud worden centraal staat.
– De PvdA wil dat de provincie Zeeland in samenwerking met gemeenten een duidelijke visie ontwikkelt met als uitgangspunt dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. We kijken nadrukkelijk ook naar gezonde voeding, lichaamsbeweging, zingeving, bestrijden van eenzaamheid, armoede en het hebben van een sociaal netwerk.
– De PvdA wil dat gezondheidsverschillen kleiner worden. Om dit te bereiken gaat de provincie samenwerken met georganiseerde inwoners, (zorg)ondernemers, andere overheden en kennisinstellingen.
– De provincie investeert in de afstemming van het aanbod van de beide ziekenhuizen in Zeeland om de kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg.
– De PvdA wil dat de provincie gemeenten ondersteunt bij onderlinge samenwerking, zoals in de jeugdzorg.
– De PvdA wil dat de provincie actief bemiddelt als het tussen gemeenten onderling dreigt mis te gaan, zoals met Porthos op Walcheren.