Zeeuwen aan zet

Inwoners en bedrijven moeten actief betrokken worden bij visievorming, bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering zelf. De Zeeuwse PvdA-Statenfractie is aanspreekbaar voor alle Zeeuwen. Jongeren worden structureel betrokken bij het werk van de Statenfractie.