Wonen

Een dak boven je hoofd is een van de meest belangrijke mensenrechten. We constateren dat het steeds moeilijker wordt om in Zeeland een goede en betaalbare woning te vinden. Starters hebben moeite om aan een betaalbare huur- of koopwoning te komen. Terugkerende studenten voelen zich genoodzaakt opnieuw bij hun ouders te gaan wonen, terwijl ze jaren op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Daarnaast is ook meer behoefte aan woningen die passen bij de behoeften van onze ouderen.

De PvdA heeft de volgende standpunten over goed en betaalbaar wonen:
– De PvdA wil dat passende, betaalbare woningen beschikbaar zijn voor iedereen.
– De PvdA vindt dat er meer ge├»nvesteerd moet worden in de omvorming van de woningvoorraad naar de behoeften van jongeren en ouderen.
– De PvdA wil minimaal 1000 extra sociale huurwoningen per jaar voor ouderen, dichtbij voorzieningen en voor starters die kiezen voor Zeeland.
– De PvdA wil dat de Provincie bemiddelt tussen gemeenten, zodat deze goede afspraken kunnen maken over woningbouw.
– De PvdA wil dat verdringing op de woningmarkt tegen wordt gegaan. Hierom gaan we aan de slag om huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen.
– De PvdA wil dat de provincie betrokken wordt bij het tot stand komen van te bouwen woonwijken in kleine kernen wanneer de leefbaarheid onevenredig wordt aangetast. Hierin is het omgevingsplan leidend.