Werk met werk maken

Werken aan dijken, land en wegen? Tegelijkertijd het werk aanpakken! Het Waterschap moet op tijd de dialoog en de samenwerking met het rijk, de provincie, de Zeeuwse gemeenten en betrokken buitenlandse regio’s zoeken. Wanneer de overheden aan dijken, de landinrichting of (water)wegen gaan werken moet altijd en op tijd het waterschap worden ingeschakeld. Werk met werk maken. Er komt één wegbeheerder voor de Zeeuwse wegen in het buitengebied. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet ruimte gemaakt worden voor waterberging. De zogenaamde watertoets moet op tijd worden ingezet. Dat is voor iedereen en dus ook voor de Zeeuwen goedkoper. Het waterschap zorgt vanzelfsprekend voor een transparante besluitvorming en een goede communicatie naar de inwoners.