Verkeersveiligheid

Niet nieuwe wegen, maar meer veiligere wegen is voor de PvdA het uitgangspunt. Het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland moeten we zien terug te dringen naar nul. De herinrichting van de infrastructuur kan daar bij helpen, maar ook aan het gedrag van verkeersdeelnemers moet aandacht worden besteed.

De PvdA heeft de volgende standpunten over verkeersveiligheid:
– De PvdA wil het verkeer veiliger maken door hard rijden en (onveilig) telefoongebruik in het verkeer aan te pakken.
– Voor de PvdA staan bij de aanbesteding van de volgende concessie voor het busvervoer duurzaamheid, kwaliteit en comfort centraal. Zeeuwse OV-bussen rijden op gas, waterstof of elektriciteit.