Veiligheid voorop

Industriegebieden, transport van gevaarlijke stoffen en energiecentrales maken Zeeland het tweede risicogebied van Nederland. De rampenbestrijding moet in nauwere samenwerking met het Rijk en Vlaanderen worden georganiseerd en de provincie moet de rol als toezichthouder actief invullen. De PvdA wil meer wijkagenten in Zeeland.