Vasthouden, bergen & afvoeren

Bij de aanpak van wateroverlast hanteert het waterschap de strategie van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. De PvdA wil deze drie mogelijkheden evenwichtig toepassen. Samenwerking met België en Duitsland is hierbij van groot belang. Door het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de bergingscapaciteit vergroot, de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd en de belevingswaarde vergroot. Bovendien is het onderhoud van zulke oevers goedkoper. Ook is het denkbaar dat stukken land (zonder belangrijke productiewaarde) zonder gevaar voor mensen bij nood tegen een vergoeding onder water worden gezet. Met gemalen met voldoende capaciteit moet de snelle afwatering op de zee en de Scheldes worden gegarandeerd.