Sterkste schouders de zwaarste lasten

Het waterschap dient rekening te houden met mensen die minder te besteden hebben. Voor Zeeuwen die rond moeten komen van een minimum inkomen of in de schuldsanering zitten: maximale vrijstelling van waterschapslasten. Actieve voorlichting over kwijtscheldingsmogelijkheden en hulp aanbieden bij het invullen van de aanvragen.