Stedelijk gebied

Talloze studies laten zien dat mensen gezonder, gelukkiger en meer ontspannen zijn in een groene leefomgeving. Dat is een goede reden hierin te investeren. Daarnaast willen we onze leefomgeving ook voor de toekomst klimaatbestendig maken. Beide zaken zijn te realiseren door vergroening van de leefomgeving. Daarom gaan we aan de slag in de stedelijke omgeving. Uitgangspunten daarbij zijn zuinig ruimtegebruik en voorrang aan de armste wijken.

De PvdA heeft de volgende standpunten voor het stedelijk gebied:
– De PvdA wil dat de Provincie en het waterschap erop toezien dat gemeenten de leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat met langere perioden van droogte en intensievere buien. In 2019 moeten alle gemeenten een klimaatstresstest hebben uitgevoerd.
– De PvdA wil groen in en rondom steden stimuleren, door meer stadslandbouw en stadstuinen, het bevorderen van biodiversiteit op bedrijventerreinen en het aanleggen van tijdelijke natuur op braakliggende bouwterreinen.
– Nieuwe huizen moeten allereerst direct aansluitend op dorpen en steden worden gebouwd. Nieuwe bouwlocaties in het buitengebied komen pas in beeld als deze in steden en dorpen niet gevonden kunnen worden.
– De PvdA wil uitlaatgassen in de Zeeuwse lucht beperken, elektrisch rijden stimuleren en bij vervanging van de wagenparken van de Provincie en het waterschap elektrische voertuigen aanschaffen.
– De PvdA is tegen de ontwikkeling van een grootschalige vervoer-as langs de N59 tussen Goes en Rotterdam dwars door de Zeeuwse Delta.
– De PvdA wil geen grote (verlichte) reclameborden.
– De PvdA wil groene, rookvrije schoolpleinen stimuleren.
– De PvdA wil dat Provincie en waterschap initiatieven om stoeptegels te vervangen door groen stimuleren (Operatie Steenbreek).