Samenwerkende overheden

Zeeland kent veel problemen en uitdagingen waarvan de aanpak om samenwerking vraagt. Die komt nu vaak onvoldoende van de grond. De PvdA wil dat de bestuurlijke samenwerking in Zeeland een nieuwe impuls krijgt. Heldere rolverdeling, meer focus en een pragmatische aanpak zijn daarbij sleutelwoorden. De provincie moet voor bovenregionale zaken vooral de initiatiefnemer zijn, verbinden en faciliteren. Per kwestie moet worden bekeken wat de beste uitvoering is. Zo wil de PvdA alle wegen in het buitengebied in beheer geven aan het waterschap.