Ruimte om te wandelen, te fietsen & te varen

Het waterschap komt tegemoet aan de grote behoefte om het Zeeuwse landschap en zijn natuur te beleven en te ervaren. Daartoe worden veilige fietspaden en recreatieve wandelroutes aangelegd en onderhouden. Daarbij wordt een natuurlijke en vanzelfsprekende geleiding van het publiek nagestreefd; van prikkeldraad, rasters en hekken wordt alleen gebruik gemaakt als het niet anders kan. De PvdA wil dat het waterschap het recreatiebeheer in het Veerse Meer blijft uitvoeren.