Ruimte is goud waard

De Zeeuwse kust en het open landschap worden door de Zeeuwen gewaardeerd, scheppen een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en trekken veel toeristen. Zij leveren daarmee ook werkgelegenheid op. De PvdA wil dit landschap behouden en de kust niet volbouwen. De kip met de gouden eieren moet worden gekoesterd. Dat vraagt om een visie op de ontwikkeling van de kuststrook. En natuurlijk zijn we tegen uitbreiding van intensieve veehouderij.