Regenwater niet in het riool

Regenwater is schoon water en hoort dus niet thuis in het riool. Voor het opgevangen regenwater moet meer ruimte komen in vijvers, singels, grachten en vaarten. Dat is beter voor het milieu en goed voor de mens. Dit biedt ook kansen voor de recreatie. Bedrijven en woningen moeten het vervuilde water scheiden van het regenwater. Dat is goedkoper voor het waterschap.