Openbaar vervoer

De PvdA wil een betrouwbare, schone en veilige manier van reizen op het platteland en in de stad. Voor ons staan de fiets en het openbaar vervoer op één, met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar OV-netwerk. Ook willen we het openbaar vervoer naar en van Vlaanderen, Noord-Brabant en de Randstad sterk verbeteren.

De PvdA heeft de volgende standpunten over openbaar vervoer:
– De huidige lappendeken aan systemen leidt ertoe dat de gebruiker het overzicht kwijt raakt, dan wel teveel betaalt of niet op de plek van bestemming komt op het door hem/haar gewenste tijdstip. De PvdA pleit voor een Zeeuwsbreed onderzoek naar een (OV-)plan voor heel Zeeland, inclusief de veerdiensten. De versnippering over doelgroepen is nu groot en de huidige vormen van aanbesteding bevorderen dat.
– De PvdA houdt vast aan de kernlijnen van de bus, aangevuld met de buurtbus, haltetaxi, trein en de fastferry. Elk dorp en wijk houdt of krijgt een goed bereikbare, toegankelijke en veilige bushalte. Het verplaatsen van een (buurt)bushalte uit het dorp, zoals in IJzendijke, wordt in de toekomst voorkomen.
– De PvdA vindt de fastferry tussen Breskens en Vlissingen een openbaar vervoersvoorziening, die doordeweeks minimaal één keer per uur moet varen. Tijdens piekmomenten vaart de boot twee keer per uur.
– De PvdA ziet toekomst in nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer: slimme, snelle en goedkope oplossingen voor OV-problemen. We stimuleren het combineren van leerlingenvervoer en ander doelgroepenvervoer waar mogelijk.
– De PvdA wil dat knelpunten in het OV worden opgelost. De overstaptijd op treinstation Roosendaal wordt verbeterd. Ook willen we een betere aansluiting van bus 133 op treinstation Middelburg. Bovendien moeten Gent, Antwerpen en Brugge vanuit Zeeuws-Vlaanderen beter bereikbaar worden.
– De PvdA wil de volgende belangrijke verbindingen in ieder geval behouden: veerpont bij Sluiskil en buslijn 19 tussen Hulst / Antwerpen / Breda.
– De PvdA wil de mogelijkheid van gratis busvervoer onderzoeken. Het liefst gratis openbaar vervoer voor iedereen. Als dat niet haalbaar blijkt zetten we in op gratis openbaar vervoer voor de minima.
– De PvdA zet zich in voor een volwaardige intercityverbinding met de Randstad en Schiphol.
– De PvdA wil een onafhankelijk digitaal meldpunt voor klachten en suggesties over het openbaar vervoer.
– De PvdA wil dat de Provinciale Staten zich inzet voor bus- en of treinverbindingen in de avond, met name van en naar uitgaanscentra en culturele evenementen.