Onderwijs: een goede basis voor de toekomst

Op initiatief van de PvdA is er een Zeeuwse Onderwijsautoriteit gekomen. Die heeft gezorgd voor toekomstbestendig Zeeuwse beroepsonderwijs. Nu is het volgens de PvdA tijd dat de Onderwijsautoriteit zich ook gaat richten op het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Wij zijn voor een tweede University College en academische masterprogramma’s.